Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji

OL.BA. Poland realizuje projekt pn. „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji rdzeni do tarcz hamulcowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP.

Celem głównym projektu jest zwiększenie konkurencyjności firmy OL.BA. poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie produkcji rdzeni do tarcz hamulcowych. Przedmiotem projektu jest wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji rdzeni do tarcz hamulcowych. Celem nowego rozwiązania będzie zwiększenie możliwości produkcyjnych przy jednoczesnym obniżeniu kosztów produkcji rdzeni. Dzięki zastosowaniu nowatorskiej technologii możliwe będzie między innymi ograniczenie zużycia energii elektrycznej, gazu oraz materiałów używanych w produkcji. Pozwoli to zwiększenie innowacyjności firmy oraz jej konkurencyjności na rynku krajowym i zagranicznym.

Okres realizacji projektu: 2016-01-18 – 2017-12-31.

Wartość projektu: 6 150 000 zł

Kwota dofinansowania z Funduszy Europejskich: 2 000 000 zł

Scroll to Top