Systemy zarządzania ISO

Dzięki wieloletniej pracy i nabytym doświadczeniom w dążeniu do nieustającego rozwoju naszej firmy w b. r. uzyskaliśmy Certyfikaty Systemów Zarządzania ISO 14001:2015 w zakresie Ochrony Środowiska oraz ISO 45001:2018 dla Bezpieczeństwa
i Higieny Pracy.

Certyfikacje poświadczają respektowanie przez naszą firmę najwyższych standardów w zakresie tych dwóch obszarów. 
Certyfikaty pozostają w mocy pod warunkiem przestrzegania przez nas ściśle określonych wymagań, co jest regularnie kontrolowane przez zewnętrznych audytorów i daje gwarancję systematycznego doskonalenia procesów zarządzania.
Oprócz nowych certyfikacji, potwierdzony został również certyfikatem od lat właściwie realizowany System Zarządzania Jakością  ISO 9001:2015. 

Tym samym od 2023 roku pracujemy zgodnie z zasadami zintegrowanego systemu ISO.

Scroll to Top