Sukces budujemy razem każdego dnia

Nasza firma stawia na ciągłe podnoszenie technologicznych
i jakościowych standardów produkowanych rdzeni, a także
wsparcie kompetencyjne zespołu pracowników. 

Poszukujemy i wdrażamy, jak najbardziej efektywne rozwiązania, które są zgodne z systemami zarządzania jakością, ochroną środowiska i bezpieczeństwem pracy. 

Wartości, którymi kieruje się nasz Zakład są związane z trzema słowami: ludzie, środowisko i jakość.

Uzdolniony zespół pracowników, dobry klimat do pracy, dbanie o niską emisyjność produkcji i jednocześnie wysokie normy jakości gwarantują funkcjonowanie i rozwój naszej firmy. Dlatego w codziennej pracy, jak i podejmując decyzje strategiczne związane
z przyszłością Zakładu, zawsze odwołujemy się do tych wartości.

Ludzie są najważniejsi

Sukces naszej firmy budujemy razem z naszymi pracownikami. Profesjonalizm, specjalizacja, a także praca zespołowa przy równoczesnym jasnym podziale zadań i kompetencji, to podstawa w naszej działalności.

 

Jesteśmy jednym zespołem, w którym każdy odpowiada za efekty swojej pracy. Tworzymy zgraną grupę fachowców, a jednocześnie zachęcamy naszych pracowników do ciągłego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji, w czym pomagamy. Budujemy partnerskie relacje pracownicze i tworzymy przyjazne, komfortowe i bezpieczne miejsce pracy w oparciu o standard zarządzania ISO 45001:2015.


Blisko ochrony środowiska

Każda działalność wpływa na środowisko naturalne, dlatego tak ważne jest wysokie poczucie odpowiedzialności w tym zakresie.

Nasz Zakład chce osiągać sukces gospodarczy zawsze
z czystym środowiskowo sumieniem.

Stosujemy technologie ograniczające emisję, w tym optymalizujące zużycie niezbędnej energii i innych zasobów. Cyklicznie weryfikujemy energochłonność
naszych procesów. 

Wszystkie działania oparte są o system zarządzania
środowiskowego ISO 14001.
Chcemy być Zakładem, który działa w sposób zrównoważony, łącząc cele środowiskowe,
gospodarcze i społeczne.

„Tak” dla wysokich standardów jakości

Nasza produkcja oparta jest o technologię ColdBox, która stanowi od pięciu dekad dominujący proces seryjnej produkcji rdzeni. 

Umożliwia nam optymalizację produkcji i ograniczenie emisyjności, a przy tym dopasowanie jakości i skali produkowanych spoiw do wysokich wymagań klientów.

Nasz proces produkcji zgodny jest z międzynarodową normą PN-EN ISO 9001:2015, która charakteryzuje systemy zarządzania jakością.


Sprawdzamy wszystkie etapy procesu produkcji rdzenia, począwszy od jego opracowania, stworzenia formy aż po analizę jakościową gotowego produktu.

Dodatkowo prowadzimy analizy i pomiary głównych parametrów technologicznych i geometrycznych gotowych produktów.

Wysokie standardy oznaczają dla nas także wysoki poziom bezpieczeństwa pracy. Pracownicy odpowiedzialni za BHP cyklicznie weryfikują stanowiska pracy, wdrożone rozwiązania ochronne oraz dokonują pomiarów czynników szkodliwych
czy niebezpiecznych. Dbamy o czystość pomieszczeń oraz jakość urządzeń higieniczno-sanitarnych. 

Wszystko to odbywa się zgodnie z systemem zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ISO 45001.

Scroll to Top